Wanneer betaalt u eigen risico bij uw zorgverzekering?

De laatste jaren is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering ieder jaar gestegen. In 2015 stijgt het eigen risico van 360 naar 375 euro. Maar u betaalt niet voor alle zorg die u ontvangt eigen risico. In veel situaties krijgt u gewoon volledige vergoeding. We leggen u graag uit wanneer u wel of geen eigen risico bijdrage kunt verwachten. En wanneer het interessant kan zijn om te besparen op uw zorgpremie door een vrijwillig extra eigen risico te accepteren.

Wanneer betaalt u geen eigen risico

Dit zijn de meest voorkomende behandelingen, waarvoor u geen eigen risico hoeft bij te dragen:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering
  • Alle zorg voor kinderen < 18 jaar
  • Alle tandartskosten voor kinderen < 18
  • Wijkverpleging (nieuw in 2015)
  • Ketenzorg: zorg waarbij er een samenwerking is tussen meerdere aanbieders van zorg, wonen en welzijn (bijvoorbeeld bij een chronische ziekte).
  • Tijdelijke hulpmiddelen van thuiszorg
  • Nacontrole bij orgaandonoren (bijvoorbeeld iemand die 1 nier heeft afgestaan voor transplantatie)
  • Verplicht en vrijwillig eigen risico

De hoogte van het verplicht eigen risico is wettelijk vastgesteld. Voor 2015 is dit 375 euro. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal 500 euro, dus tot 875 euro. Het grote voordeel van een hoger eigen risico is een lagere verzekeringspremie. Door uw eigen risico vrijwillig te verhogen hoeft de verzekeraar minder te vergoeden en hij beloont u daarom met een lagere premie voor uw zorgverzekering.

Besparen door uw eigen risico te verhogen

Uw eigen risico vrijwillig verhogen levert een flinke besparing opleveren op uw zorgpremie, rond de 20 euro per maand bij het hoogst mogelijke vrijwillig eigen risico (875 euro). Maar kies hier alleen voor als u verwacht weinig zorg nodig te hebben in 2015. Bedenk van tevoren goed of u het bedrag van uw vrijwillig eigen risico kunt betalen uit bijvoorbeeld spaargeld, als u onverwacht toch meer zorg nodig heeft.

Het is verstandig nu vast een overzicht te maken welke zorgkosten u komend jaar ‘minimaal’ verwacht, bijvoorbeeld aan terugkerende medicatie en tandarts. Bereken de kosten van deze zorg en weeg deze op tegen het eigen risico dat u kunt en wilt betalen.

Het verschil ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar de zorgkosten vergoedt. Dit geldt voor zorgkosten uit de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Een eigen bijdrage is een vast bedrag voor bepaalde zorg dat u altijd zelf moet betalen, ongeacht of u uw eigen risico wel of niet heeft opgebruikt. U kunt altijd te maken krijgen met een eigen bijdrage, zowel bij de basis zorgverzekering als de aanvullende zorgverzekering.

Voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u terugvinden in het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar.