Lijfrente

Eigenlijk is lijfrente op te splitsen in 2 verschillende hoofdvormen. De lijfrente opbouw en de lijfrente uitkering. In deze vormen zijn diverse varianten mogelijk.

De lijfrente opbouw:
Aanvullend op het pensioen van de werkgever is het mogelijk om zelf te sparen voor  (aanvullend) inkomen na de pensioendatum. Of om eerder te stoppen met werken. Afhankelijk van uw inkomen en de pensioenopbouw van de werkgever, krijgt u zelfs belastingvoordeel bij het opbouwen van een lijfrente. Als u geen pensioenopbouw heeft bij een werkgever, of u bent zelfstandig ondernemer, is de lijfrente een goede optie om geld opzij te zetten voor later. U kunt sparen via een lijfrenterekening of een lijfrenteverzekering. Beide mogelijkheden zijn volledig samen te stellen naar uw eigen wensen, looptijd en inleg. Dan bankspaarlijfrente heeft lagere kosten en flexibele mogelijkheden om geld in te leggen. De lijfrenteverzekering geeft een gegarandeerde rente, u kunt een uitkering verzekeren bij overlijden of arbeidsongeschiktheid maar is minder flexibel kwa inleg.

De lijfrente uitkering:
Als de lijfrente opbouw gaat uitkeren, dient u deze voorziening om te zetten in een lijfrente uitkering. Ook hier is het belangrijk om vast te stellen welke uitkering u wilt ontvangen en voor hoe lang. Let wel goed op de fiscale regels voor het laten uitbetalen van de lijfrente uitkering.

De belasting heeft, afhankelijk van de lijfrente opbouw, regels vast gesteld over de ingangsleeftijd van de uitkering, de looptijd en de hoogte van de uitkering.Ook bij een lijfrente uitkering kunt u kiezen tussen een bancaire variant of een verzekering. Beide opties hebben hun eigen voordelen maar ook nadelen. Zo heeft de bancaire variant lagere kosten, maar de maximale uitkeringsduur is korter dan bij een verzekering. De verzekering heeft ook de mogelijkheid om de uitkering bij overlijden over te laten gaan naar uw partner of kinderen.

Het is dus bij een lijfrente erg belangrijk om u goed te laten adviseren over de mogelijkheden en het afsluiten van een product dat aansluit op uw wensen.

De lijfrente in het kort:

  • Opbouw of uitkerende variant
  • Opbouw met (mogelijk) fiscaal voordeel
  • Beleggen of sparen met vaste rente
  • Verzekeren of banksparen
  • Sparen op maat met een deskundig advies