vakantie met boot

Op vakantie met boot, waar moet u op letten?

Waar moet u aan denken als u op vakantie met boot gaat?

 
Vakantie met boot Een vakantie met boot zorgt voor een extra dimensie, maar ook voor extra regelwerk. Als u de boot op een trailer vervoert is een extra groene kaart verplicht voor de boottrailer (met een eigen kenteken) in Duitsland, Polen en Spanje. Deze extra groene kaart wordt door uw autoverzekeraar verstrekt. Voor Spanje is daarnaast vaak een vaarvergunning vereist. Deze vergunning is ter plaatse te verkrijgen.

Welke certificaten heeft u nodig in het buitenland als u gaat varen?

 
Deze certificaten zijn in het buitenland nodig als u op vakantie met boot gaat:
 
Het ICP. Dit is het Internationaal Certificaat Pleziervaartuig, ofwel het eigendoms-/nationaliteitsbewijs. Het ICP is niet nodig indien de boot is ingeschreven bij het Kadaster. Lees meer over ICP aanvragen.
 
Het ICC. Dit is het International Certificate of Competence, ofwel het Internationaal Vaarbewijs. Vanaf 2010 zit dit geïntegreerd in het Klein Vaarbewijs. Heeft u nog een vaarbewijs van voor 2010? Dan kunt u bij VAMEX een omzetting aanvragen van uw Nederlands Vaarbewijs naar een Internationaal Vaarbewijs .
 
Het IVB is het Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarmee toont u aan dat uw boot WA verzekerd is. Het IVB kunt u ieder jaar bij ons opvragen.
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke certificaten gewenst of benodigd zijn in de diverse Europese landen.
 

Land ICP ICCBinnen-wateren ICCKust-Wateren IVB  Opmerkingen
België X België erkent het Nederlands Vaarbewijs
Bulgarije X X X X
Denemarken X X X > 20 km. per uur en voor schepen boven 20 ton
Duitsland X X Klein Vaarbewijs*
Engeland (GB) X X ICP en ICC voor schepen boven 24 meter
Finland X X X
Frankrijk X X X X
Griekenland X X X Mogelijk vaarbelasting
Hongarije X X X Balatonmeer en Velenceimeer verboden voor motorboten
Ierland X X X X (Geadviseerd)
Italië X X X X Vanaf 40 pk., en/of sneller dan 20 km. Per uur. Soms lokale vergunning Op Gardameer strengeUitrustingseisen. Opvragen bij ANWB
Kroatië X X X Plus lokale vaarvergunning (havenmeester). U ontvangt hiervoor vaak een sticker. Boete bij ontbreken van enig document: € 425,-! Voor snelle boten ook vaarbewijs tonen!
Noorwegen ICP & ICC aanbevolen
Oostenrijk X X Op meeste meren motor verboden
Polen X X X X Ook aparte groene kaart trailer, met eigen kenteken, verplicht
Portugal X X X X
Rusland X X X X
Roemenië X Niet verplicht, wordt wel geadviseerd
Slovenië X X X Vaarvergunning verplicht. Ter plaatse aanvragen
Slovakije X X X X Motor vaak verboden op meren. Ter plaatse informeren.
Spanje X X X X Ook aparte groene kaart trailer, met eigen kenteken, verplicht
Tsjechië X X X X
Turkije X X ICC aanbevolen in kustwateren
Zweden X X X X Vaarbewijs voor schepen van 12 meter of meer
Zwitserland X X X ICP & ICC bij > 8 pk. Of 15m² zeil. O.a. BodenseeMilieueisen. Registratie verplicht. Keuring ter plaatse verplicht.

 
* Als u tijdens uw vakantie met boot gaat varen op de Duitse Rijn is het Klein (Sport)Patent verplicht voor schepen van 15 tot 25 meter lengte. Indien de som van Lengte x Breedte x Diepte meer is dan 100 is een Scheepsattest nodig.