Fietser aangereden, met enkel WA-dekking. Wat nu?

De zomer is voorbij, de dagen worden korter en we komen en gaan in het donker van huis. Helaas rijdt een groot deel van de fietsers zonder licht, ondanks alle leuke losse lampjes die je aan je jas kunt spelden. Ook de voetgangers die de bus moeten halen, dragen meestal geen lampjes. Als automobilist word je altijd geacht hiervoor op je hoede en extra voorzichtig te zijn.

Heeft u een voetganger of fietser aangereden? Wat zijn de gevolgen?

In Nederland geldt dat de zwakkere verkeersdeelnemer  – de fietser/voetganger – beschermd wordt tegen de sterkere verkeersdeelnemer. Oftewel: u krijgt in eerste instantie de schuld.

Het klinkt on-Nederlands, maar hier geldt: schuldig totdat uw onschuld bewezen is.

U moet kunnen aantonen dat u niets te verwijten valt. Dit staat in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW).

Wanneer is artikel 185 WVW van toepassing?

Eerst beoordeelt de schadeafdeling van de verzekeringsmaatschappij of artikel 185 WVW van toepassing is. Dit zijn de algemeen geldende voorwaarden:

  • Uw aanrijding vond plaats op een openbare weg.
  • U heeft een aanrijding gehad met een fietser of voetganger terwijl u in uw auto reed.
  • U heeft  geen schade aan een loslopend dier, een andere bewegende auto, of aan zaken of mensen die in uw auto zaten veroorzaakt.

Zijn deze alledrie van toepassing op uw aanrijding? Dan past de schadebehandelaar artikel 185 WVW toe om de vergoedingsplicht vast te stellen.

Vergoedingsplicht: 100% en 50% regel

U  of uw verzekering moet de schade van de fietser / voetganger vergoeden wanneer artikel 185 WVW van toepassing is.

De beschermingswet heeft geregeld dat voetgangers en fietsers in ieder geval 50% van hun schade vergoed krijgen. Is de voetganger of fietser jonger dan 14 jaar, dan wordt de door hem gevorderde  schade zelfs volledig vergoed (de 100%-regel).

Ik had overmacht / ik ben niet verwijtbaar

Deze percentages liggen anders wanneer u kunt aantonen dat er sprake is geweest van overmacht. Indien de fietser of voetganger bijvoorbeeld zo gevaarlijk aan het verkeer deelnam, dat het niet uw schuld is. Maar overmacht is in veel gevallen moeilijk aan te tonen. Getuigen en politierapporten spelen hierbij een belangrijke rol. Als u een aanrijding heeft met iemand jonger dan 14 jaar, dan moet er zelfs sprake zijn van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de fietser / voetganger. U kunt zich voorstellen dat dit lastig is om aan te tonen.

Hoe wordt de schade verdeeld?

Als uw overmacht niet bewijsbaar is, dan stelt de schadebehandelaar de schadeverdeling vast op basis van alle omstandigheden van de aanrijding. Er wordt gekeken naar de  over en weer gemaakte fouten, zoals of de fietser of voetganger verkeersfouten heeft gemaakt en in hoeverre u hierop had kunnen inspelen door uw rijstijl aan te passen.

Na de verdeling kan er nog een correctie plaatsvinden. Bij een correctie wordt er gekeken of u weinig te verwijten valt als automobilist. Let hierbij wel op dat de schadevergoeding aan de fietser of voetganger nooit lager kan zijn dan 50%.

Meer weten? Bekijk het spoorboekje artikel 185 WVW

Het is een pittig verhaal! Wilt u meer weten, bekijk dan het handige spoorboekje artikel 185 WVW. In dit spoorboekje worden de verschillende situatie omschreven.

En wat moet ik met mijn eigen schade?

We hebben nu alleen de behandeling beschreven bij een WA-dekking. Deze biedt geen vergoeding voor schade aan uw eigen auto bij ongelukken. U moet uw schade dus zelf betalen of verhalen op de fietser of voetganger. Of wanneer deze jonger is dan 14 jaar, op de ouders.

U moet dan als automobilist zelf alle feiten en omstandigheden aanleveren om aan te tonen dat het deels de schuld is van de fietser of voetganger. Dit kan een langslepende (juridisch) discussie worden, zeker als er sprake is van letsel. U voorkomt dat u deze juridische discussies zelf moet voeren, met een rechtsbijstandverzekering verkeersdeelnemer.

Met een rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers hebben u en uw gezin altijd de beschikking over deskundige juristen in allerlei verkeerssituaties. U krijgt rechtshulp als u de fietser of voetganger in dit verhaal bent en als u de automobilist bent of rijdt in een ander voertuig. Ook heeft u recht op rechtshulp bij geschillen rondom de aankoop en het onderhoud van uw auto en zelfs rondom vakantieboekingen en reizen.